Nederlandse energiemarkt

Profielcategorie elektriciteit

Grote aansluitingen (boven 100 kW) zijn verplicht telemetrie-bemeten. Van deze aansluitingen worden eens per dag de kwartierwaarden opgehaald. Kleinere aansluitingen hebben een Standaard JaarVerbruik (SJV), dat eens per jaar (na een handmeteropname) wordt bepaald. Aan de hand van het soort verbruik wordt een patroon berekend wat de schatting geeft van de verbruiken per kwartier vermenigvuldigd met dit standaardjaarverbruik (SJV) zodat een schijnbaar kwartier-nauwkeurig patroon ontstaat. Al deze verbruiken (telemetrie en SJV x passend profiel) worden gesommeerd per leverancier. TenneT bepaalt op deze wijze de onbalans (verschil tussen inkoop en verkoop) van een leverancier. Hoe beter een leverancier zijn klanten kan inschatten, hoe lager de onbalansboetes. Een juiste profielcategorie per aansluiting is n van de manieren om dat te realiseren.

< /tr>
E1A t/m 3x25 A, enkeltarief
E1B t/m 3x25 A, dubbeltarief (23:00)
E1C t/m 3x25 A, avondtarief (21:00)
E2A groter dan 3x25A, t/m 3x80A, enkeltarief
E2B groter dan 3x25A, t/m 3x80A, dubbeltarief (23:00)
E2C groter dan 3x25A, t/m 3x80A, avondtarief (21:00)
E3A groter dan 3x80A, kWc kleiner dan 100 kW, bedrijfstijd (kWh totaal/ kWmax) t/m 2000 uur
E3B als E3A, maar nu bedrijfstijd groter dan 2000 uur en t/m 3000 uur
E3C als E3A, maar nu bedrijfstijd groter dan 3000 uur en t/m 5000 uur
E3D als E3A, maar nu bedrijfstijd groter dan 5000 uur
E4A openbare verlichting (later ingevoerd dan E1A t/m E3D)

 

Met name de profielcategorie E3A wordt zonder beschikbaarheid van een correct Standaard Jaarverbruik door potentile leveranciers bij aanbestedingen als risicovol voor onbalans gezien: de aansluiting is technisch groot, maar het verbruik kan van zeer gering zijn (bijna 0 uur bedrijfstijd) tot aanzienlijk (50 kW x 2000 uren =100000 kWh/ jaar)

Profielcategorie gas

Onderscheid tussen G2A en G2C is er sinds 2009, daarvoor bestond alleen G2. G2C kan ook gelden als er een slimme meter is geplaatst. De gebruiker geeft aan of deze tegen profiel of uurbemeten wil worden afgerekend. Het voordeel van profiel is dat niet wordt doorbelast op overschrijdingen (uurpieken boven het contract maximum). Het voordeel van uurbemeten is dat minder wordt betaald als het patroon afwijkend is van het standaard 'badkuip' jaarpatroon voor ruimteverwarming.

GGV meters worden per uur uitgelezen, de overige meters per etmaal. Vanaf een verbruik van 170.000 m3 per jaar is een Electronisch Volume Herleidings Instrument (EVHI) dat compenseert voor druk en temeperatuur verplicht. Daarnaast wordt bij gas gecompenseert voor de calorische verbrandingswaarde. Deze factor geeft de vergelijking met Groningen gas (n=35,17). Groningen gas bevat relatief veel stikstof. Tegenwoordig, met import, zal de waarde eerder groter dan kleiner zijn dan 1.

G1A 0 tot 5000m en gasmeter kleiner dan G6 of kleinverbruik zonder meting
G2A kleinverbruik (<= 40 m/ uur) maar niet G1
G2C grootverbruikers met een afname < 170.000m (n;35,17) per jaar die niet zijn voorzien van uurmeting en dagelijkse of uurlijkse uitlezing
GXX grootverbruik tussen 170.000 en 1 miljoen m/ jr
GGV grootverbruik boven 1 miljoen m/ jr

AlgemeenBediening Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleBegroting