Over Logec

Logec kiest voor een gestructureerde aanpak om u inzicht te geven in uw energiekosten en prijsrisico’s. We signaleren besparingsmogelijkheden, analyseren uw energiefacturen en begeleiden u bij het energie inkooptraject. Daarnaast ondersteunen we u bij het vaststellen van budgetten en het doorbelasten van energiekosten aan afdelingen en derden.

Projecten

Gemeenten en energiecoöperaties: support bij contractbeheer

[2017- heden]

Voor energieproducenten met fossiele bronnen zijn het onoverzichtelijke tijden, voor bestuurders en beheerders van duurzame bronnen helemaal. Energieprijzen zijn over het algemeen hoog, maar soms negatief en dat juist weer als zonnecentrales veel produceren. Wat is redelijk bij het leveringscontract met de energieleverancier? Wat is de waarde van groencertificaten? Wat is het eerlijke verhaal naar de leden van de energiecoöperatie en welke investeringsrisico’s lopen zij? Logec heeft diverse instanties ondersteund bij deze vraagstukken met doorrekeningen, rapportages en presentaties.

Gemeente Waalwijk: energiebeheer

waalwijk-logo
[september 2015 – heden]

Ambities op duurzaamheidsgebied zijn mooi, ze waarmaken is beter. Gemeente Waalwijk behoort tot de gemeenten die dit al vele jaren doet. Al in 2004 werd een eerste zonnepark met windmolens (beheerd door Eneco) gerealiseerd aan de A59. Het gemeentehuis, de sporthallen, het zwembad en de gemeentewerf zijn voorzien van zonnepanelen en openluchtzwembad vangt warmte in met Sundisc zonnecollectoren.

Waalwijk was één van de drie pilot-gemeenten van Enexis bij het verslimmen van de meters van lantaarnpalen. Alle ongeveer 160 openbare verlichting ontsteekpunten zijn nu per kwartier uitleesbaar. Wekelijks ontvangt de beheerder openbare verlichting een overzicht waar afwijkingen in verbruik (door onjuiste schakeltijden of aftap uit het net) kunnen worden herleid.

Logec ondersteunt gemeente Waalwijk één dag per week bij het energiebeheer, de energie inkoop en de factuurcontrole.

Dela: factuurcontrole en budgettering energiekosten

dela-logo
[februari 2016 – heden]

Coöperatie Dela is één van de grote uitvaartverzorgers in Nederland. Dela is 85 jaar geleden begonnen in Eindhoven (Deelt Elkanders LAsten) en daarna sterk gegroeid. Op meer dan zeventig locaties in Nederland zijn crematoria en uitvaartcentra van Dela. Logec controleert de energiefacturen. Dit gebeurt op een speciale manier; in een rekenmodel wordt vanuit de theorie bepaald wat het notabedrag zou moeten zijn. Pas dan wordt de energienota erbij gehaald en vergeleken. Met deze grondige manier van controleren zijn al een aantal – financieel belangrijke –  onjuistheden ontdekt.

Via het inlezen van slimme meterstanden (Logec heeft ook de aanbesteding van het meterpark begeleid) heeft Dela het complete elektriciteit- en gasverbruik van haar panden inzichtelijk. Dat is niet alleen nuttig voor de energie factuurcontrole; het is ook behulpzaam bij het opstellen van de budgetten voor komend jaar. Een eenvoudige Centraal Bureau voor de Statestiek prijsindexatie (CPI) van de kosten van vorig jaar voldoet niet bij energierekeningen. De componenten van deze rekening; verbruik, leveringskosten, energiebelasting, netwerkkosten en huur van meters en transformatoren vereisen elk een verschillende indexatie. Door weer gebruik te maken van het hierboven beschreven rekenmodel is een veel nauwkeuriger energiebudgetcalculatie mogelijk.

SSH&: support bij verduurzaming

sshn-logo
[maart 2016 – heden]

Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen en omgeving (SSH&) zet sterk in op duurzaamheid. Dit omdat SSH& werkt voor studenten: de generatie van de toekomst. Maar ook omdat het beperken van de energiekosten helpt bij het betaalbaar houden van de woonlasten. Logec heeft de subsidie-aanvragen voor zonnepanelen voor elektriciteit en zon-thermie begeleid.

Al de twaalf aanvragen zijn door RVO gehonoreerd. Bij de zon-thermie projecten wordt met panelen warmte ingewonnen, in buffers opgeslagen en op koude momenten met efficiënte warmtepompen weer aan de gebouwen afgegeven. De elektriciteit die de warmtepompen verbruiken komt van de nieuwe zonnepanelen, waardoor een zeer duurzame installatie kan worden gerealiseerd. Diverse zonnepanelen projecten zijn al gerealiseerd. De eerste tweezonnecollector projecten zijn opgeleverd. Logec trad daarbij op als intermediair tussen de installateurs en het management van SSH&.

ULC: energiekostenbesparing en slimme meters

ulc-logo
[september 2015 – juni 2019]

ULC groep in Utrecht is een multidisciplinair installatiebedrijf met toonaangevende projecten, waaronder bekende musea, academische ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, kantoren en hotels. ULC zelf is gevestigd in vijf gebouwen aan de Floridadreef in Utrecht Overvecht. In gebruik en functie vormen deze gebouwen één object volgens de Wet op de Onroerende Zaak. Door dit ook formeel aan te vragen bij de belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap kon tot vijf jaar terug de energiebelasting worden samengevoegd. Dit geeft een financiële besparing van vele duizenden euro’s.

ULC heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Logec heeft het bestaande energiecontract tegen het licht gehouden. Na het samenstellen van een programma van eisen en wensen is een vijftal leveranciers gevraagd een aanbieding te doen. Niet alleen heeft de nieuwe energieleverancier een duurzaamheiddoelstelling die beter past bij ULC, ook op kosten is flink bespaard.

Vanaf 1 februari 2020 is iedere eigenaar van een G40 of grotere gasmeter verplicht deze uurbemeterd uit te lezen. Voor ULC groep een trigger ook de metercontracten eens tegen het licht te houden. Logec heeft voor ULC een Programma Van Eisen opgesteld voor een nieuw meetcontract voor de locaties. Ook hier is flink bespaard op kosten.