Energie inkoop

Door de liberalisering van de energiemarkt kun u zelf uw elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Wij begeleiden u bij die keuze. We onderhouden de relatie met de leveranciers en zijn bekend met hun vragen, wensen en jargon.

Opmerking: we voorzien u graag van referenties. Logec kiest voor een open en transparante samenwerking met klanten. Helaas hebben we gemerkt dat ‘snelle jongens’ zich voordoen als een met Logec samenwerkende partij aan de hand van informatie die we op deze site toonden. Daarom is deze informatie nu alleen op aanvraag beschikbaar.

Werkwijze
Uw verbruikskentallen en wensen zetten we uiteen in een helder document: het programma van eisen/ bestek. Dit sturen we naar de samen met u geselecteerde leveranciers. Zo’n bestek heeft meerdere voordelen: leveranciers hebben een goed zicht op de te verwachten verbruiken en kentallen en zullen hiervoor geen onzekerheidsmarge in rekening brengen. Ook is de kans dat een leverancier u een goede offerte stuurt groter wanneer alle gegevens op een presenteerblaadje worden aangeboden.

Wij helpen u bij het selecteren van de beste leverancier. Ook zorgen wij voor de terugkoppeling aan de leveranciers aan wie de opdracht niet gegund is. Een goede relatie met leveranciers vertaalt zich in een lage prijs voor u.

Endex-klikcontracten
De Endex is een future beurs voor elektriciteit en gas; per dag staan de prijzen genoteerd voor toekomstige periodes; per jaar, kwartaal of maand. Het voordeel van een klikcontract is dat transparant inzichtelijk is wat de prijs is voor de dienstverlening van de leverancier (aansluitingen mogen toevoegen of afstoten, wisselend verbruik), de verduurzaming en wat u betaalt voor de energie zelf. Dat laatste vult u na het sluiten van het Endex-klik raamcontract in met prijskliks. Logec adviseert u over de klikmomenten.

Europees aanbesteden
Europees aanbesteden van energie is verplicht voor afnemers die voor meer dan de helft worden gefinancierd door de overheid en meer dan € 215.000,- energieleveringskosten per contractperiode hebben. Een helder beeld van de actuele verbruikssituatie en de eisen en wensen vanaf de start zijn bij deze manier van aanbesteden van nog groter belang: wijzigingen achteraf zijn immers niet mogelijk. Vanwege de verplichte doorlooptijden en de standstill (voorheen ‘Alcatel’) termijn is het voor energieleveranciers haast ondoenlijk in de sterk wisselende energiemarkt vaste prijzen af te geven. In bijna alle gevallen wordt bij Europees aanbesteden gekozen voor een raamcontract met invulling van de marktprijs met een combinatie van dagmarkt (EPEX/ APX) en Endex future markt.

Kosten
Afhankelijk van het aantal aansluitingen, elektriciteit of gas versus elektriciteit en gas, al dan niet Europees aanbesteden bedraagt de inspanning ongeveer 30 tot 60 uur (€ 2850,- a € 5700) per traject. De contractduur bedraagt gebruikelijk 3 tot 5 jaar.

Misverstand 1: “Je moet een grote organisatie zijn voor een Endex klikcontract”
Dat valt reuze mee: vanaf 2000 MWh per jaar (ongeveer 570 huishoudens) of 500.000 m3 gas is een klikcontract algemeen geaccepteerd bij leveranciers. Denk hierbij aan een gemeente met 25.000 inwoners, een onderwijsstichting met 20 locaties, vier zwembaden…

Misverstand 2: “De overhead van een Endex contract is hoog”
Stel het verbruik bedraagt 2000 MWh per jaar en u besluit een aanbesteding uit te schrijven voor 3 jaar met een optionele verlenging van 2 jaar. Door de transparante opzet bespaart u zeker 0,1 ct per kWh op de leveringskosten: € 10.000,- in vijf jaar. De kosten bedragen (bij een niet al te complexe organisatie waar de kentallen en jaarfacturen energie goed beschikbaar zijn) indicatief 40 uur a € 95,- = € 3800,- inclusief support bij de klikmomenten. Bij gas wordt door leveranciers bij een ‘alles in één’ contract nogal eens mistig gedaan over de prijscomponenten en is de transparantie van een Endex-TTF klikcontract vaak nog meer de moeite waard.

Misverstand 3: “Massa is kassa”: je moet groot zijn om de prijs te kunnen drukken bij de leverancier.
Deze slogan mag gelden voor kantoormeubilair en dienstauto’s, maar is bij energie maar ten dele waar. Een belangrijke kostenpost voor energieleveranciers is de onbalans. Hoe beter een klant zichzelf kent met het verbruik over de uren van de week van elk van de gebouwen en aansluitingen, hoe lager het verschil tussen ingeschat verbruik en werkelijk verbruik, hoe lager de onbalans. Een kleine klant die zichzelf goed kent betaalt minder bij een leverancier dan een inkoopcombinatie met veel partijen waar niemand de energie serieuze aandacht geeft.