Enerlyser energiemanagement

“Als je nu eens de kracht van e-facturatie en slimme meters combineert”. Dat is de basisgedachte van het energiemanagement pakket ‘Enerlyser’ van Logec. Enerlyser kan vanuit slimme (of hand ingevoerde) meterdata een energiefactuur genereren. Niet globaal, maar met alle details. Niet als add-on van een energieverbruiksregistratie pakket maar integraal vanaf het begin van het ontwerp (sinds 2008). Facturen zijn een rekenintensieve laag bovenop de verbruiksmetingen. Door slimme software architectuur is ‘Enerlyser’ razendsnel met berekeningen.

Energiefactuurcontrole krijgt een nieuwe dimensie met Logec. We vergelijken de posten van de e-factuur met die van de uit meetdata opgebouwde factuur. Zijn er verschillen, dan constateren we die direct. En omdat energiefacturen vanuit de meterstanden, contractvoorwaarden en tarieven worden opgebouwd is ook het budgetteren of doorrekenen van deelverbruiken prima te doen.

Een deel van de energiemanagementsoftwarepakketten blijft ‘een mooie belofte’. Een deel komt niet verder dan energieverbruikbeheer en heeft tekortkomingen bij de kostendoorbelasting en factuurcontrole. Dit laatste geldt met name voor buitenlandse software omdat de Nederlandse vereisten vrij uniek zijn (met kWmax berekeningen, energiebelastingstaffels en heffingskortingen). Enerlyser bewijst zich al negen jaar bij een top-20 gemeente, waar inmiddels 150.000 facturen zijn verwerkt. Bij een andere klant worden voor meer dan 3500 aansluitingen energiefacturen doorbelast waarbij rekening is gehouden met alle bestaande specifieke afspraken. Een kijkje in de online-help van het systeem laat zien dat in Enerlyser jaren ervaringskennis zit.

Energiemanagement-cursus inclusief Enerlyser-light licentie
Over energiebeheer moet je niet alleen praten, dat moet je ervaren en doen. Logec biedt u de mogelijkheid van een ééndaagse kleinschalige cursus (2 tot 4 deelnemers) waarbij de specifieke energie-cases van de cursisten naar wens kunnen worden besproken. U leert energie-tijdreeksen te interpreteren, maakt benchmarks, (maatwerk)grafieken en -rapportages. Ook bespreken we de Nederlandse energiemarkt en leert u de beginselen van energiekostendoorbelasting.

Aan het eind van de dag installeren we op een door u meegebrachte Windows laptop Enerlyser-light: een volwaardige Enerlyser licentie, maar dan draaiend op een Access database en beperkt tot 25 (slimme) meters. Deze versie van Enerlyser kan verbinding leggen met de web-api van Joulz, Anexo of Fudura om uw meetgegevens automatisch in te lezen (kopiëren-plakken vanuit Excel is natuurlijk ook altijd mogelijk). De kosten bedragen € 550,- exclusief BTW (€ 665,50 inclusief BTW) per deelnemer. Vanaf twee aanmeldingen gaat de cursus altijd door. Vanaf drie aanmeldingen is een cursus op locatie van de klant mogelijk. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Hosting (uw IT afdeling hoeft niet zenuwachtig te worden)
Enerlyser is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De onderliggende database is naar keuze Oracle of MySQL. Met de IT dienstverlener ‘Hosted’ in Zevenaar hebben we afspraken over de beheer van de gebruiksomgeving. De gebruiker werkt vanaf een ‘remote desktop’ (zit standaard in Windows en Apple IOS). ‘Hosted’ verzorgt de updates van Windows server, backups en nieuwste virusscansoftware. Niet alleen het support center is in Nederland, de servers staan daar ook.