Enerlyser energiemanagement

“Als je nu eens de kracht van e-facturatie en slimme meters combineert”. Dat is de basisgedachte van het energiemanagement pakket ‘Enerlyser’ van Logec. Enerlyser kan vanuit slimme (of hand ingevoerde) meterdata een energiefactuur genereren. Niet globaal, maar met alle details. Niet als add-on van een energieverbruiksregistratie pakket maar integraal vanaf het begin van het ontwerp (sinds 2008). Facturen zijn een rekenintensieve laag bovenop de verbruiksmetingen. Door slimme software architectuur is ‘Enerlyser’ razendsnel met berekeningen.

Energiefactuurcontrole krijgt een nieuwe dimensie met Logec. We vergelijken de posten van de e-factuur met die van de uit meetdata opgebouwde factuur. Zijn er verschillen, dan constateren we die direct. En omdat energiefacturen vanuit de meterstanden, contractvoorwaarden en tarieven worden opgebouwd is ook het budgetteren of doorrekenen van deelverbruiken prima te doen.

Enerlyser is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. De onderliggende database is naar keuze Oracle of MySQL. Met Onlinewerkplekken in Zevenaar hebben we afspraken over de beheer van de gebruiksomgeving. De gebruiker werkt vanaf een ‘remote desktop’ (zowel voor Windows als Apple PC’s beschikbaar). Online werkplekken verzorgt de updates van Windows server, backups en nieuwste virusscansoftware. Niet alleen het support center is in Nederland, de servers staan daar ook.

Een deel van de energiemanagementsoftwarepakketten blijft ‘een mooie belofte’. Een deel komt niet verder dan energieverbruikbeheer en heeft tekortkomingen bij de kostendoorbelasting en factuurcontrole. Dit laatste geldt met name voor buitenlandse software omdat de Nederlandse vereisten vrij uniek zijn (met kWmax berekeningen, energiebelastingstaffels en heffingskortingen). Enerlyser bewijst zich al negen jaar bij een top-20 gemeente, waar inmiddels 150.000 facturen zijn verwerkt. Bij een andere klant worden voor meer dan 3500 aansluitingen energiefacturen doorbelast waarbij rekening is gehouden met alle bestaande specifieke afspraken. Een kijkje in de online-help van het systeem laat zien dat in Enerlyser jaren ervaringskennis zit.

Niet onbelangrijk bij een energiemanagementpakket: de kosten. Enerlyser kost € 4000,- per jaar voor één gelijktijdige Windows-server licentie met ‘remote desktop’. Daarbij zijn 20 support uren en de hosting bij Online werkplekken inbegrepen. Het aantal aansluitingen, meters en e-facturen bij deze licentie is onbegrensd, zolang u het pakket gebruikt binnen uw eigen organisatie.