Energie advies

Logec kiest voor een gestructureerde aanpak om u inzicht te geven in uw energiekosten en prijsrisico’s. We signaleren besparings-mogelijkheden, analyseren uw energiefacturen en begeleiden u bij het energie inkooptraject. Daarnaast ondersteunen we u bij het vaststellen van budgetten en het doorbelasten van energiekosten aan afdelingen en derden.

Bewust
Energieprijzen en energiebelasting zijn in de afgelopen tien jaar met gemiddeld 6% gestegen (de laatste jaren dalen de energieprijzen, maar stijgen de belastingtoeslagen). Dat is fors meer dan de inflatie en daardoor vormen deze kosten een steeds belangrijker deel van het inkoopbudget

Wanneer u de energiekosten terugdringt is dit een besparing op de variabele kosten en direct terug te zien in de winst- en verliesrekening. Energiekosten zijn niet alleen gestegen, de prijzen zijn door wereldmarktomstandigheden ook wispelturiger geworden.

Beheerd
Door verschillende scenario’s door te rekenen is goed inzichtelijk te maken welke impact marktveranderingen hebben op de energiekosten in uw organisatie. Met name bij organisaties met veel verschillende energiegebruikers (bijvoorbeeld gemeenten) vergroot dit in sterke mate het inzicht.

Bespaard
Wij ondersteunen uw financieel dienstencentrum of uw afdeling vastgoedbeheer bij de energiespecifieke taken. Onze ervaring is dat u zeker 3% kunt besparen op energiekosten door een actief energiebeleid. U bespaart door het detecteren van onnodig verbruik, het optimaliseren van de factuurafhandeling, factuurcontrole en energiekostenbewustzijn in de organisatie.