Energie advies

Logec kiest voor een gestructureerde aanpak om u inzicht te geven in uw energiekosten en prijsrisico’s. We signaleren besparings-mogelijkheden, analyseren uw energiefacturen en begeleiden u bij het energie inkooptraject. Daarnaast ondersteunen we u bij het vaststellen van budgetten en het doorbelasten van energiekosten aan afdelingen en derden.

Bewust
Energieprijzen en energiebelasting zijn in de afgelopen tien jaar fors meer dan de inflatie gestegen en daardoor vormen deze kosten een steeds belangrijker deel van het inkoopbudget. Wanneer u de energiekosten terugdringt is dit een besparing op de variabele kosten en direct terug te zien in de winst- en verliesrekening. Energiekosten zijn niet alleen gestegen, de prijzen zijn door wereldmarktomstandigheden ook wispelturiger geworden.

Beheerd
Door verschillende scenario’s door te rekenen is goed inzichtelijk te maken welke impact marktveranderingen hebben op de energiekosten in uw organisatie. Met name bij organisaties met veel verschillende energiegebruikers (bijvoorbeeld gemeenten) vergroot dit in sterke mate het inzicht.

Bespaard
Wij ondersteunen uw financieel dienstencentrum of uw afdeling vastgoedbeheer bij de energiespecifieke taken. Onze ervaring is dat u zeker 3% kunt besparen op energiekosten door een actief energiebeleid. U bespaart door het detecteren van onnodig verbruik, het optimaliseren van de factuurafhandeling, factuurcontrole en energiekostenbewustzijn in de organisatie.

Trends

Euro en rente
De hoogte van de rente is de allesbepalende factor in de euro/ dollar koers. Energie wordt wereldwijd ingekocht in dollars: een lage euro verhoogt voor ons de energiekosten. Zo is de koers van de euro tussen juli en oktober 2023 met 6% gedaald van $1.12 naar $1.05. De rente in Europa is nog altijd een procentpunt lager dan in de Verenigde Staten. Het risico van een shut-down van de overheidsfinanciƫn in de VS omdat de financieringslimiet is bereikt, stopte de daling en zorgt voor stabilisatie van de koers.

Gasprijs

Het sluiten van het Groningen gasveld en de beƫindiging van de gastoevoer via Russische gasleidingen maakt Nederland afhankelijker van de toevoer van vloeibaar aardgas met schepen. De prijs van dit gas is wispelturiger dan van pijpleiding-gas en afhankelijker van de wereldmarkt. Omdat met name de Chinese economie na het loslaten van de covid maatregelen teleurstelt, zijn de energieprijzen dit jaar gematigd. Ook de goede vullingsgraad van de gasbuffers draagt hieraan bij. De oorlog in Gaza en het koudere weer zorgen voor een beperkte stijging van de prijzen.

Olie

Wat sinds twee jaar geldt voor de gasprijs, geldt altijd al voor de olieprijs: deze is in sterke mate wereldmarkt bepaald. Door beperking van het aantal geproduceerde vaten door OPEC leden sinds juli, om te corrigeren voor de teruglopende wereldeconomie, steeg de prijs.

De dip door de dreigende shut-down in de VS is teniet gedaan door de oplopende spanningen vanwege de oorlog in Gaza.

Elektriciteit

Tien jaar geleden was Nederland voor gas geheel zelfvoorzienends. De infrastructuur voor de elektriciteitslevering is daarom nog steeds sterk op gas gebaseerd. Dit zien we ook terug in de prijstrends, waarbij stijging en daling van de gastrends zich 1 op 1 vertalen in stijging en daling van elektriciteitstrends.

Sinds dit jaar zien we wel een uitzondering door de grote hoeveelheid geplaatste zonnepanelen. De EPEX dagmarktprijs laat in de zomer en in het voorjaar en het najaar lage prijzen zien door het grote aanbod zon-PV.

Interessante materie?

Overweeg een abonnement op de energiemarkttrends van Logec. Dan ontvangt u naar keuze dagelijks of wekelijks uitgebreider dan hierboven inzicht in de energieprijsontwikkelingen, attenderen we u op prijskliks en krijgt u eens per kwartaal een rapport waarin de energieprijzen en geopolitieke ontwikkelingen in breder perspectief zijn uiteengezet. Email: info@logec.nl of bel 0630829612.