Europees aanbesteden van energie

Bij Europese aanbestedingen (verplicht voor afnemers die meer dan 50% worden gefinancierd door de overheid en meer dan € 221.000,- kosten per jaar per energiesoort) is procedurele zorgvuldigheid en transparantie een nog grotere vereiste.
In veel gevallen is het aantrekkelijk met een leverancier eerst een raamwerkcontract op te stellen en pas later, op een gunstig moment, de prijs “vast te klikken”. Deze Endex contracten zijn bij jaarvolumes kleiner dan vaak wordt gedacht al mogelijk. Het juiste klikmoment is niet alleen afhankelijk van de marktprijstrends, maar ook van de door u gekozen inkoopstrategie; die kan bijvoorbeeld defensief zijn, marktvolgend of (licht) offensief.

  • Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019
  • Gemeente Waalwijk: elektriciteit 2019
  • Gemeente Enschede: gas 2018
  • Hogeschool Inholland 2017
  • Gemeente Waalwijk aardgas 2016
  • Deltares 2016