Stimulering Duurzame Energie

de SDE jaarafrekening pakt negatief uit: de oorzaak toegelicht

Met een grootverbruik aansluiting kunt u intekenen op de Stimulering Duurzame Energie (SDE) subsidie bij Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). U schrijft in voor een intekenbedrag (bijvoorbeeld €100,- per MWh). De laagst ingeschrijvenden partijen van een halfjaarlijkse inschrijvingsronde, oplopend tot het totale subsidiebudget is volgeschreven, krijgen de SDE 15 jaar lang toegewezen. RVO verplicht de afnemers van SDE subsidie een meetbedrijf een meter te laten plaatsen die de opbrengst registreert: de ‘brutoproductiemeter’.

Voorschotten 2021
Stel u heeft ingeschreven met 100 zonnepanelen van 375 Wpiek elk: 37,5 kWpiek. RVO rekent met 950 uren vollast vermogen: 35625 kWh (35,625 MWh) opbrengst per jaar. SDE vergoed alleen de ‘onrendabele top’ van groene stroom; de prijs van grijze stroom wordt in mindering gebracht. Eind 2020 werd door RVO begroot dat ‘grijze’ stroom gemiddeld €35 per MWh zou bedragen. U ontvangt maandelijks voorschotten ter grootte van 80% van de verwachte opbrengst: in dit voorbeeld 35,625 x (100-35) x 80% = € 1852,50 in 12 termijnen van €154,38. In normale gevallen volstaat de resterende 20% om iets lagere opbrengst of een wats hogere uiteindelijke ‘grijze’ stroomprijs te compenseren zodat de eindafrekening met een positief bedrag eindigt.

(Negatieve) afrekening 2021
We zien dat vanaf de nazomer van 2021 de gasprijs sterk is opgelopen door afbouw van de gasproductie in Groningen en onvoldoende gevulde gasbuffers voor de winter. In Nederland komt een groot deel van de stroom uit gasgestookte centrales, waardoor ook de elektriciteitsprijs steeg. Uiteindelijk kwam deze uit op € 69 per MWh. Daarmee wordt de afrekening (indien de opbrengst in kilowatturen precies is zoals verwacht) 35,625 x (100-69) = €1104,38. Na aftrek van de voorschotten bedraagt het saldo €-748,13. RVO doet twee voorstellen: (1) u betaalt het negatieve bedrag terug of (2) RVO schort de voorschotten op totdat het bedrg weer positief wordt: in dit geval na vijf maanden. Voor zover we kunnen lezen wordt geen rente in rekening gebracht voor het negatieve saldo.

In het voorbeeld hebben we de productie voor 2021 gelijk gesteld aan de raming van RVO. Veel producenten van zonnestroom zullen hebben gemerkt dat 2021 een wat minder zonnig jaar was dan 2020. In praktische cases zien we een terugval met ongeveer 6%. Door de verminderde productie zien we een nog wat sterker negatief subsidie afrekenbedrag.

Verwachtingen voor 2022
Voor 2022 heeft RVO de aftrek voor grijze stroom net als in 2021 vastgesteld op €35,-. Onder normale omstandigheden zou de gasvoorraad van Nederland begin zomer 2022 weer zijn aangevuld. De oorlog in Oekraïne zal er hoogstwaarschijnlijk voor zorgen dat ook in 2022 de afrekening voor grijze stroom hoger uit zal pakken. Ook voor 2022 moet worden gerekend met een negatief bedrag op de SDE+ afrekening. Mogelijk is het een goed idee hiervoor een reservering op te nemen op de begroting  van uw organisatie voor 2023.

Voor het overzicht zijn in bovenstaand voorbeeld wat details weggelaten. Zo geldt voor nieuwere SDE++ zon PV projecten dat onderscheid wordt gemaakt in de subsidie voor zonnestroom die in een pand zelf wordt gebruikt en die op het net wordt gezet. Ook geldt bij deze projecten een aftrek voor de waarde van de groencertificaten. Neemt u contact met ons op als u uw SDE+/SDE++ projecten doorgerekend en gecontroleerd wilt hebben.