Openbare verlichting en slimme meters

Gemeenten met een totaal aangesloten openbare verlichting (OVL) vermogen van meer dan 2MW (ongeveer 1500 lichtmasten) mogen, op grond van artikel 1 lid 2 van de elektriciteitswet 1998, eenmalig bepalen of zij openbare verlichting als grootverbruik of als kleinverbruik willen afrekenen. Deze keuze heeft invloed op veel aspecten; van de ontvangst van slimme meterstanden tot de facturatie. In 2012 heeft het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV) dan ook veel aandacht aan dit onderwerp besteed, daarna is de voortgang stilgevallen .

De keuze voor grootverbruik- of kleinverbruik heeft invloed op de facturatie, de kosten voor de bemetering, het al dan niet gebruik maken van Overige Diensten Aanbieders (ODA) en taken die uw energieleverancier krijgt. Wij ondersteunen u bij het helder in kaart brengen van alle voor- en nadelen.

(referenties op aanvraag)