Standaard grafiek/ tabel

Ga naar 'dagen van de week/ uren van de dag' grafiek | belastingduurkromme | kleurenkaart (heatmap)

Staafgrafiek

Een staafgrafiek is de meest gebruikte grafiek in Enerlyser. Bij elektriciteit wordt automatisch de verdeling tussen hoogtarief en laagtarief aangegeven. De kleuren van de grafiek zijn instelbaar bij Werkbalk 'Instellingen', knop 'Algemene instellingen'. De aanroep van een staafgrafiek kan op twee manieren:

U vult eerst de vanaf-tot datum in op werkbalk 'Standaard' en het gewenste interval

  1. dan klikt u met de rechtermuistoets op de aansluiting en kiest in het menu 'Toon grafiek vanaf/ tot/ interval'
  2. u selecteert de knop 'Standaard grafiek/ tabel' en vult de velden van boven naar onder in. Een geselecteerde aansluiting in de boomstructuur wordt voor-ingevuld getoond.

 

In het voorbeeld hieronder is een grafiek per maand zichtbaar.

Er is niets opmerkelijks zichtbaar tot we het interval verkleinen naar 'per dag'. Nu zien we dat we de eerste maand geen slimme meterdata hadden, maar met 'uitgesmeerde' verbruiken werken. Verder zien we dat het nachtverbruik door de week (blauwe lijnen onderste 1/3 deel) gelijk blijft door het jaar, maar het verbruik in het weekeind een stijgende lijn vertoond. De groene lijn is later ingetekend om dit effect aan te geven.

Door een linker bovenhoek te selecteren, de linkermuisknop ingedrukt te houden en deze te slepen naar de rechteronderhoek om vervolgens de muisknop los te laten kan een deel worden geselecteerd wat nader moet worden bestudeerd. Met de omgekeerde actie, slepen van de rechteronderhoek naar linksboven toont weer de gehele grafiek. Met een dubbelklik op een staaf in de grafiek wordt het eerst kleinere interval van die grafiek getoond. Bij een daggrafiek zien we van de aangeklikte dag in 24 uren.

De knoppenbalk boven de grafiek kent van links naar rechts de volgende opties:

Omdat de grafiek al helemaal is geladen in het geheugen van de computer kan met de pijl knoppen heel snel door periodes worden genavigeerd om afwijkingen te analyseren.

Dagen van de week/ uren van de dag

Een dagen van de weekgrafiek geeft bij slimme meters een goed overzicht van het energieverbruik dat bij gebouwen vaak weekgebonden is. Daarbij is het goed te kijken naar deze grafiek met gasverbruik in vergelijking met elektriciteitsverbruik. Het verwarmen van een gebouw gebeurt vaak automatisch en is nogal eens niet in lijn met het werkelijk gebruik (dat uit het elektriciteitsverbruik kan worden gehaald). Wanneer een weekdag meerdere keren voorkomt in de periode zal het gemiddelde verbruik van dat uur worden getoond. Bij een maandoverzicht zullen bij sommige dagen de verbruiken met vier gemiddeld zijn, andere met vijf (behalve bij februari in een niet-schrikkeljaar). Merk op dat de '1' op de X-as staat voor 0:00 tot 1:00 uur, de 2 van 1:00 tot 2:00 uur. In deze grafiek zien we de volgende mogelijkheden tot besparen:

Belastingduurkromme

Een belastingduurkromme sorteert de verbruiken in een opgegeven periode met een opgegeven interval van groot naar klein. Uiterst links zien we de hoogste waarde, uiterst rechts de laagste waarde. In de bovenste grafiek zien we een nagenoeg vlak verbruik met een beperkte uitschieter van 2x zo hoog.

Bij het eerste tonen van het scherm wordt de grootte en de datum weergegeven in de knoppenbalk boven de grafiek.

De onderste belastingduurkromme past goed bij een kantoorgebouw. Van de 365 x 24 = 8760 uur van een jaar is een kantoor zo'n 45 weken 50 uren per week geopend ofwel 2250 uren: 25% van het totaal. We zien bij dit percentage een knik optreden. Klikken we in het blauwe gedeelte van de grafiek, dan zien we dat de hoogste 25% van de tijd, 37,7% van de energie wordt verbruikt. De knop maakt de eerste 5% zichtbaar van de belastingduurkromme zodat snel kan worden onderzocht of de piek uit één of enkele kwartieren of uren hoog verbruik bestaat of meerdere momenten. De twee knoppen ervoor tonen weer de gehele grafiek en de y as vanaf waarde nul.

Kleurenkaart (heat map)

De kleurenkaart in Enerlyser is er in twee varianten: (1) een dag per kolom en uur-interval en (2) een maand per kolom en dag-interval. Afhankelijk van de waarde in die periode wordt de achtergrondkleur van de onderliggende cel gekleurd zodat snel inzichtelijk is wanneer de waarde of het verbruik hoog of juist laag was. Is een interval groter dan dag ingesteld, dan wordt deze automatisch teruggezet naar dag; evenzo bij een interval kleiner dan uur wordt deze teruggezet naar uur.

Bij de standaard instellingen van de kleurenkaart worden de waarden tussen minimum en maximum gelijkmatig verdeeld in vijf categoriën: 0 tot 20%, 20% tot 40% .. 80% tot 100% met een kleur van donkerblauw tot helderrood en harde kleurovergangen.

Bij harde kleurovergangen kan worden gekozen voor eenzelfde kleur tekst als de achtergrond. De tekst is dan wel kopieerbaar, maar niet zichtbaar. Dit kan worden gebruikt in combinatie met een smalle kolombreedte (bijvoorbeeld 15) zodat in één oogopslag een grote periode kan worden overzien. Bij vloeiende kleurovergangen kan in die gevallen beter worden gekozen voor een klein tekstformaat(bijvoorbeeld -10).
Stel dat alleen heel kleine en heel grootte waarden moeten opvallen, dan kan de eerste overgang op bijvoorbeeld 10% worden ingesteld en de laatste overgang op 90%. De tussenliggende kleuren worden identiek gemaakt (in dit voorbeeld: geel en lichtblauw worden groen).

De knop om de kolombreedte aan te passen werkt ook voor de kleurenkaart. Zo heb je snel de kolommen op minimaal benodigde breedte terwijl toch alle tekst wordt getoond.

AlgemeenBediening Boomstructuur WerkbalkenMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleBegroting Energiemarkt