Werkbalk 'Standaard'

Eigenschappen, Nieuw, Verwijder

De bediening (user interface) van Enerlyser is zoveel mogelijk volgens een vast patroon opgezet. Dat zien we onder andere terug bij de kenmerken van de boomstructuurelementen. Met een rechtermuisknop klik verschijnt een pop-up menu. Bovenaan staan steeds 'Eigenschappen' , 'Nieuw' en 'Verwijder'. Eigenschappen en nieuw kunnen ook vanaf de werkbalk worden aangeroepen (zie omcirkelde iconen) 'Eigenschappen' kan ook worden aangeroepen met de F2 toets.

De 'Nieuw' functie, heeft anders dan de 'Eigenschappen' en 'Verwijder' functie betrekking op het niveau onder het huidige boomstructuurelement, in plaats van een kopie van het element. Zo maakt 'Nieuw' bij een Crediteur een nieuwe factuurgroep aan, geen nieuwe Crediteur. Om dat te bereiken moet je 'Nieuw' van het pop-up menu één niveau hoger ('Crediteuren') aanklikken.

 

Normaalgesproken wilt u bij 'Verwijder' de geschiedenis behouden. 'Verwijder' komt dan neer op het invoeren van een verwijderdatum. Een uitzondering hierop is wanneer er een fout is gemaakt: bijvoorbeeld wanneer een locatie helemaal niet in het Enerlyser ingevoerd moest worden. Dan dient het vinkveld 'Verwijder alle geschiedenis' aangevinkt te worden voordat op 'OK' wordt gedrukt. Deze actie is niet omkeerbaar, behalve door een back-up van de database terug te laten plaatsen door ICT systeembeheer. Merk op dat dan ook de onderliggende boomstructuurelementen worden verwijderd: in dit voorbeeld alle facturen van de IJsvogelstraat 4.

Vanaf-tot-interval

Het blokje Vanaf-Tot-Interval wordt bij de bediening in Enerlyser zeer veel gebruikt. Met het driehoekje rechts van de datumweergave kan een datum vanuit een kalender worden ingevuld, maar getallen intypen in het witte veld is ook toegestaan. Je kunt vanuit het toetsenbord wisselen van dag naar maand naar jaarveld met de toetscombinatie [ctrl] [pijl naar rechts].Als een grafiek of rapport is opgeroepen met een 'Vanaf-Tot-Interval' combinatie wordt deze in een lijst bij 'Recente data' opgeslagen. Ook zien we bij 'Recente data' een aantal veelgebruikte 'Vanaf-Tot' combinaties met interval Maand, Dag en Uur. Merk op dat Enerlyser werkt met 'Tot' en niet 'Tot en met'. Een heel jaar wordt weergegeven met zowel bij 'Vanaf' als bij 'Tot' 1 januari (niet bij 'Tot' 31 december). Dit is gedaan om wanneer het interval kleiner wordt dan een dag, niet steeds de eindtijd aan te hoeven passen (tot en met 31 december 23:00 uur bij uurdata, tot en met 31 december 23:45 uur bij kwartierdata et cetera).

Standaard grafiek/ tabel en Maatwerk grafiek/ tabel

Met de knop 'Standaard grafiek/ tabel' kan een verbruiks-staafgrafiek of verbruiks-rapportage van één aansluiting worden gemaakt van 'Inkooppunten', 'Afnamepunten', of 'Meetpunten'. Afhankelijk van wat in de boomstructuur is geselecteerd zullen meer of minder velden voor-ingevuld zijn. Werk de selectievelden als deze nog leeg zijn van boven naar beneden af. Bij interval staat als eerste het interval wat bij 'Vanaf-Tot-Interval' (onderwerp hierboven) is ingevuld, maar andere veelgebruikte opties kunnen ook worden ingevuld.

De 'Maatwerk grafiek/ tabel' heeft vele mogelijkheden en staat hier toegelicht.

Navigeren in de boomstructuur

Met de knoppen en kan worden gezocht naar het vorige en volgende hoofdelement (meest naar links) in de boomstructuur. Is een lager gelegen element (meer naar rechts) gekozen, dan wordt bij eerst het bovenliggende hoofdelement zelf gekozen, pas bij nog een keer klikken wordt naar het vorige element gesprongen. Door snel enkele letters achter elkaar te typen terwijl een boomstructuur element geselecteerd is wordt naar het eerstvolgende element gesprongen dat aan de ingetypte beginletters voldoet. De zoekrichting voor de ingetypte letters is altijd naar beneden.

Bewerken

De knoppen kopiëren , kopieer raster en opslaan staan beschreven bij werkbalk 'bewerken'.

Zoeken

Met de knop kan gezocht worden naar een tekst in het actieve (met donkergekleurde bovenbalk) document. Dit mag een enkelvoudig raster zijn (zoals bijvoorbeeld inkooppunt, aansluitregister...) of een dubbel raster (zoals een meterkaart). Ook in eigenschappen schermen kan gezocht worden. Door nog een keer op het icoon te klikken wordt naar de eventueel aanwezige tweede, derde, ... keer gezocht in het document.

Met de knop (sneloets: ctrl-f) wordt gezocht in de namen en EAN codes van de gebouwen. Er wordt ook gezocht in afgesloten objecten en aansluitingen. Er verschijnt een scherm met resultaten, of een dialoog dat niets gevonden kon worden.

Door nu te dubbel-klikken op de regel in het resultatenscherm wordt in de boomstructuur gesprongen naar het betreffende onderwerp (als dit gezien de vanaf-tot periode actief is).

Venster

De 'Venster' knop opties staan beschreven bij werkbalk 'Beeld'.

AlgemeenBediening Boomstructuur Werkbalk 'bewerken' Werkbalk 'beeld' Werkbalk 'overzichten' Werkbalk 'instellingen' Werkbalk 'import/export' Werkbalk 'hulpprogramma's' Standaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleBegroting Energiemarkt