Schaduwfacturen

Schaduwfactuur/ begrotingsfactuur

Bij een schaduwfactuur worden de werkelijke verbruiksgegevens gecombineerd met de contractvoorwaarden van de leverancier, het netwerkbedrijf, het meebedrijf, energiebelasting en verhuurders. Hieruit een ontstaat een energiefactuur die kan worden gebruikt om

  1. te vergelijken met de door een crediteur gestuurde factuur of
  2. te gebruiken als doorbelasting, intern of aan derden.

Bij een begrotingsfactuur gebruiken we dezelfde contractvoorwaarden, maar nu combineren we deze met het standaardjaarverbruik om te gebruiken voor

  1. te gebruiken om een gedetailleerd budget te maken voor komend jaar of komende periode.

Schaduwfactuur en begrotingsfactuur zijn aan te roepen via het rechtermuisklik menu bij een aansluiting van een inkooppunt of afnamepunt.

In het onderstaande voorbeeld zien we een schaduwfactuur van een grootverbruik aansluiting per kwartaal. Omdat de kWmax wordt afgerekend per maand zijn die velden (met ID=34) repeterend weergegeven met elk de eigen kWmax berekening. Ook als een tarief zou zijn gewijzigd in de periode wordt dit weergegeven met extra factuurregels die samen de gehele periode omvatten.

Facturen van meerdere aansluitingen gelijktijdig genereren kan bij 'Debiteuren'. Daarbij kan worden gekozen voor een detail factuur waarin alle onderliggende factuurregels worden getoond of een factuur waarin per tarieftype (Leverancier | Netwerk | Meter | Belasting | Overig | Voorschot) een overzicht wordt gemaakt.

Schaduwfactuurgrafiek/ begrotingsfactuurgrafiek

Bij de onderstaande schaduwfactuur over de periode van een jaar is goed te zien dat voor dezelfde kosten elektriciteit in januari flink meer energiebelasing moet worden betaald dan in februari. In februari is de eerste staffel van 10.000 kWh overschreden. Hetzelfde zien we in juli, maar nu met de tweede staffel bij 50.000 kWh. Voor een goed overzicht zijn de meest stabiele kosten onderaan in het gestapelde staafdiagram gezet. De meterhuur is constant, de netwerkkosten zijn wel variabel, maar slechts ten dele. De leveringsskosten hangen af van verbruik, de energiebelasting eveneens maar kent afhankelijk van het verbruik vanaf het begin van het jaar verschillende tarieven.

Budget en realisatie factuurgrafiek

Deze volledig automatisch gemaakte grafiek kan, net als de bovenstaande grafieken, op regelmatige basis verstuurd worden in een mailing. Uit ervaring blijkt dat budgethouders deze manier van rapporteren op prijs stellen.

We zien per maand drie staafdiagrammen: links de kosten gebaseerd op een standaardjaarverbruik (met hogere kosten in januari vanwege de energiebelasting), in het midden de werkelijke kosten berekend uit slimme meterstanden en rechts het totaalbedrag op de facturen met de EAN code van de aansluiting. De lijngrafieken tonen de gesommeerde kosten per maand. We kunnen zien dat de facturen in januari achterliepen met de werkelijke kosten, maar dat dit in maart was ingehaald. Aan het eind van het jaar is er nog een verschil van een kleine € 1000,- die nog tegemoet kan worden gezien. Ten opzichte van de begroting komen we zo'n € 7500,- tekort.

AlgemeenBediening Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleFactuurcontroleBegroting Energiemarkt