Bediening van Enerlyser

Ga naar 'invoer van datum' | 'kopiŽren/ plakken'

Sneltoetsen

De hierna genoemde knoppen zijn standaard voor Windows en worden ook in Enerlyser toegepast.

F2 Eigenschappen. Zowel voor het oproepen van het eigenschappen-scherm van het geselecteerde boomstructuur element als voor het bewerken van een getal in een invul-cel
Ctrl F4 Sluiten van een scherm in het programma (bij wijzigingen volgt het scherm of deze moeten worden opgeslagen)
Alt Enter Rechtermuis-menu
Tab Naar de volgende (rechter) cel in een raster ("Excel")
Shift Tab Naar de vorige (linker) cel in een raster
Ctrl Tab Wisselen tussen de schermen in Enerlyser
Ctrl pijl rechts In raster: Naar volgende cel (idem pijl links voor vorige cel). Zonder Ctrl ingedrukt gaat u naar het volgende teken in de huidige cel
Shift pijl rechts In raster: meerdere cellen selecteren (bijvoorbeeld om te kopiŽren)
Shift End In raster: alle cellen vanaf huidige tot einde op huidige regel selecteren
Ctrl Shift End In raster: alle cellen vanaf huidige tot einde voor huidige regel en alle onderliggende regels selecteren
Home In raster: ga naar de eerste cel van de huidige regel
Ctrl Home In raster: ga naar de eerste cel van eerste niet-titelregel
Pijl omhoog-omlaag In boomstructuur: navigeren tussen de boomstructuur-elementen
Ctrl a Selecteer alles (all)
Ctrl x Knippen (het kruisje over een letter uit de typemachine-tijd)
Ctrl c KopiŽren (copy)
Ctrl Shift c KopiŽren van een compleet raster met titel en kopregel(s). Kopieert ook dubbele rasters (zoals bij factuurschermen). Ook kopiŽren van grafieken met dezelfde formaatgegevens als de keer ervoor.
Alt c Kopieert bij dubbele rasters (zoals bij factuurschermen) de titel en het onderste raster met kopregel(s).
Ctrl f Zoeken (find)

Invoer van datum

Standaard verwacht Enerlyser de Europese manier van datuminvoer: eerst dagen, dan maanden, dan jaren. Alle drie dienen deze als cijfers ingevoerd te worden. Daarnaast worden de gangbare Nederlandse en Engelse afkortingen en voluit geschreven maandnotaties geaccepteerd.

Als een invoer uit exact 6 of 8 cijfers bestaat wordt die als volgt verwerkt: bij 6 cijfers: dag 2 cijfers (met voorloop-nul onder de tien: dus 01), maand 2 cijfers (01, 02…12) en jaar 2 cijfers, waarbij alles tot en met 50 ervoor 20 krijgt en alles boven de vijftig 19. Bij 8 cijfers hetzelfde, maar dan dient het jaar voluit te worden geschreven. Enerlyser telt vanaf het eerste cijfer: eventuele tekst ervoor (zoals de al dan niet verkorte dag van de week) wordt genegeerd.

Is de invoer niet 6 of 8 cijfers direct na elkaar, dan wordt gezocht naar scheidingstekens. Dit kan een willekeurig teken zijn, maar een - teken, spatie of / zijn het meest gebruikelijk.

Geldig

080720 8 juli 2020
120199 12 januari 1999
01012019 1 januari 2019
Wo 01012012 1 januari 2012 (de tekst Wo wordt genegeerd: er wordt niet opgemerkt dat 1 januari een zondag was)
13-1-12 13 januari 2012
1@07@83 1 juli 1983 (bij scheidingstekens is een voorloop nul toegestaan, maar niet verplicht)

Ongeldig

112012 Wordt opgevat als 11e dag, 20e maand 2012 en daarom ongeldig
12-3 Het huidige jaar wordt niet automatisch ingevuld

Na de datum kunnen eventueel uren en minuten worden toegevoegd. Dit kan alleen met gebruik van scheidingstekens.

KopiŽren-plakken

Op veel plaatsen in Enerlyser is het mogelijk om te kopieren-plakken( naar keuze met de sneltoetsen ctrl-c ctrl-v). In het onderstaande voorbeeld berekenen we het capaciteitstarief inclusief systeemdiensten met de Windows rekenmachine en plakken het exacte resultaat in de cel van de tarievenlijst.

Ook grafieken in Enerlyser kunnen als plaatje worden gekopieerd en bijvoorbeeld in een Word document of mail worden geplakt.

Algemeen Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleBegroting Energiemarkt