Boomstructuur

Crediteuren Locatie waar de inkomende digitale facturen worden opgeslagen
Debiteuren Doorbelasting aan derden of interne budgethouders
Inkooppunten Objecten, aansluitingen en meters van locaties waarvan facturen worden ontvangen
Meetpunten Meters waarvan geen rekening wordt ontvangen en die niet direct worden doorbelast *)
Installaties Berekeningen tussen inkoop- en afnamepunten voordat doorbelasting kan plaatsvinden **).
Afnamepunten Objecten, aansluitingen en meters van (deel)locaties waarvan de energie wordt doorbelast
Correctiefactoren Hier wordt onder andere de calorische correctie van gas genoteerd
Meterkaarten Een lijst van meters die handmatig moeten worden opgenomen. Met mailings wordt voorkomen dat de standen handmatig moeten worden overgetypt.
Clusters Groepen van inkoop- of afnamepunten
Energiebelasting-clusters Groepen van aansluitingen waarbij het verbruik eerst wordt opgeteld voordat de energiebelasting wordt berekend.
Leverings- Netwerk- Meetbedrijven/ Overheid/ Overig-huur De locaties in Enerlyser waar de tijd-gebonden tarieven van contracten zijn opgeslagen. Hier wordt ook bepaald op welke wijze deze worden berekend (bijvoorbeeld als dagen van het jaar of maanden van het jaar)
Klimaat Temperatuur, luchtvochtigheid en CO2 metingen. De temperatuurmetingen worden ook gebruikt voor de graaddagen-berekening voor gebouwen
Filters Tijdfilters om een deel van een week (per kwartier) van het slimme meterverbruik te tonen. Financiele filters om factuurregels al dan niet mee te nemen in de berekening.
Taken In Enerlyser de manier om automatische mailings uit te voeren. Ook voor het uitvoeren van een groot aantal commando's achter elkaar.
Alarmeringen Taken die alleen worden uitgevoerd als aan een voorwaarde (overschrijding) is voldaan.

*) als voorbeeld: de opbrengst van zonnepanelen, waarbij gecontroleerd wordt of de panelen niet vervuild zijn en de opbrengst afneemt.
**) als voorbeeld: een marktkast die op verschillende dagen van de week aan een andere partij moet worden doorbelast.

AlgemeenBediening Werkbalken Standaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabel MetersMetercontrole Schaduwfacturen Factuurcontrole Begroting Energiemarkt