Meterkaarten

Meterkaarten

Meterkaarten aanmaken

Meterkaarten worden gebruikt voor het eenvoudig registreren van handmatige meterstanden. Een meterkaart kan meters van verschillende energiesoorten bevatten, enkeltarief of dubbeltarief-meters (met of zonder kWmax), standen of verbruiken. Het is echter niet mogelijk telemetriemeters aan meterkaarten toe te voegen. Een meterkaart wordt gemaakt door het hoofd-boomstructuur element ‘meterkaarten’ te selecten en vervolgens rechtermuis-menu ‘nieuw…’ te kiezen (of de ‘+’ knop in de knoppenbalk).

In het bovenste gedeelte van het scherm dat nu verschijnt dient de naam/ omschrijving van de meterkaart te worden ingevoerd. Het e-mail adres wordt op dit moment nog niet gebruikt door het programma. Door meters vanuit de boomstructuur in het gebied van de meterkaart te slepen wordt de meterkaart samengesteld.

Een meter in een –kaart bestaat steeds uit twee regels: de bovenste regel geeft de laatste stand met kwaliteit ‘definitief’ weer. De onderste regel geeft de invoermogelijkheid van nieuwe standen. Een invoer van een meterkaart heeft steeds als kwalitiet ‘5: definitief’ en als opnamemoment het moment dat op ‘OK’ wordt gedrukt en de gegevens worden weggeschreven naar de database.

Door ergens in één van de twee regels van een meter te klikken in de meterkaart is deze geselecteerd. Door de ctrl of shift toetsen van het toetsenbord vast te houden kunnen meerdere meters gelijktijdig geselecteerd worden. Deze meter(s) kunnen volgens omhoog of omlaag worden geschoven in de lijst of verwijderd. Wanneer op ‘OK’ wordt gedrukt wordt deze meterconfiguratie opgeslagen. De meterkaart kan eenvoudig worden opgeroepen met een dubbel-klik op het icoon in de boomstructuur (of met rechtermuis-menu ‘eigenschappen’).

Een meter kan worden opgenomen in meerdere meterkaarten. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer een deel van de meters eens per vier weken wordt opgenomen en een beperkter deel van de meters iedere week. De wekelijks opgenomen meters staan dan zowel in de meterkaart “per maand” als de meterkaart “per week”.

Wanneer een meter definitief wordt verwijderd verdwijnt deze automatisch uit de meterkaarten. Wanneer echter een eind-datum wordt opgegeven voor de meter zal alleen de einddatum worden getoond in de meterkaart (onder de energiesoort), maar de meter niet worden verwijderd.

Andere manier om meters aan meterkaart toe te voegen

De digitale facturen zijn opgesplitst naar crediteur-factuurgroepen (kosten¬plaatsen). Het is handig wanneer er eenvoudig een meterkaart kan worden gemaakt voor alle niet-slimme meters van deze kostenplaats zodat er inzicht ontstaat of de geschatte meterstanden wel juist zijn. De rapportage “Toon EAN overzicht…” maakt het op een eenvoudige manier mogelijk alle EAN’s van een kostenplaats te kopieren (ctrl-c) naar het windows klembord (clipboard).

De knop “Voeg toe” bij de meterkaart leest het klembord (als bij ‘plakken’ (ctrl-v)) en herkent de EAN’s van de aansluitingen als 18 cijferige code combinaties. Alleen EAN’s met handmeters worden toegevoegd.

Meterstanden invoeren

Het bevestigen van de meterstanden invoer gaat met dezelfde ‘OK’ knop als waarmee in de vorige paragraaf de volgorde van de meters in de kaart werd opgeslagen. De witte velden in de meterkaart dienen ingevuld te worden. Het is niet toegestaan slechts een deel van de witte velden van een regel in te vullen: ofwel alle velden zijn ingevuld, ofwel geen enkel veld. Als voorbeeld: in bovenstaand voorbeeld mag bij “uilstraat elektriciteit” niet het ‘Hoog’ verbruik worden ingevoerd, maar het ‘Laag’ verbruik worden leeg-gelaten.

Door te dubbel-klikken in de meterkaart bij een meter verschijnt in de boomstructuur de aangeklikte meter. Op deze wijze is het eenvoudig en snel te zien of de stand passend is het grotere verband van historische meetwaarden.

In de tweede regel van bovenstaan voorbeeld staat de datum “01-01-2015”. Dit geeft aan dat ofwel het Object “Ellertsveld 10” is afgesloten op 1 januari 2015, ofwel de elektriciteits-aansluiting, ofwel de meter (of meerdere van deze, waarbij 1 januari 2015 de kleinste datum is). Enerlyser verbiedt niet een datum na 1 januari 2015 in te voeren. Bij berekeningen zal echter het berekende verbruik geblokkeerd worden door een einddatum.

Ook is het toegestaan in Enerlyser een invoerdatum in de meterkaart te geven die eerder is dan de laatste tot-datum die getoond is (als voorbeeld: een meterstand van de uilstraat op 25 september 2012).

Zoals bij alle tabellen in Enerlyser is het eenvoudig met kopieren-plakken celwaarden in te vullen.

Rapportage van meterstanden van de meterkaart

In het rechtermuisknop-menu van de meterkaart kan gekozen worden voor de optie ‘Toon meterwaarden…’Dan verschijnt een rapport waarin niet alleen de laatste stand van de meter wordt getoond, maar alle waarden die zijn opgenomen in de opgegeven vanaf.. en tot.. periode. Wanneer een lagere waarde volgt op een hogere waarde wordt deze in oranje weergegeven. Dit hoeft niet altijd een fout te zijn; er kan sprake zijn van een metervervanging of een ‘klokje rond’ situatie. Wanneer op de grijze regels (met onder andere objectnaam en energiesoort wordt gedubbelklikt verschijnt in de boomstructuur de meter, zodat eenvoudig aanpassingen kunnen worden gedaan.

AlgemeenBediening Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleBegroting Energiemarkt