Logec Enerlyser

Wat is Enerlyser?

Het Enerlyser kostendoorbelastingsysteem ondersteunt organisaties bij het beheren en beheersen van energiekosten en –verbruiken. Enerlyser kent een drielaagstructuur (1) aansluitingenbeheer, (2) verbruiksbeheer en (3) financieel beheer, waarbij iedere bovenliggende laag gebruik maakt van de laag eronder.Zo is voor het verbruiksoverzicht noodzakelijk te weten van welke datum tot welke datum gebouwen en andere energieverbruikende objecten in eigendom zijn van een organisatie. Voor het doorrekenen van kosten zijn naast complete overzichten van verbruiken ook de tarieven en contractuele voorwaarden vereist.

Enerlyser komt met name tot zijn recht bij organisaties met een groot aantal energieaansluitingen, veel wisselingen in debiteuren die voor deze aansluitingen moeten betalen, of een combinatie van beide.

Logec volgt nauwlettend wijzigingen in de Nederlandse energiemarkt. Wijzigingen in wet- en regelgeving of gewijzigde rekenmethodes worden verwerkt in upgrades van Enerlyser die aan actieve klanten worden verstrekt.

Gegevens in Enerlyser worden opgeslagen in een database. Enerlyser.exe is de gebruikersinterface van Enerlyser. Met dit programma kunnen gebruikers handmatig gegevens invoeren of wijzigen en rapporten en grafieken genereren. Daarnaast kent de Enerlyser omgeving modules die geautomatiseerd gegevens invoeren vanuit digitale energiefacturen (DVEP, Eneco, Enexis, Engie, Greenchoice, Twence, Vattenfall) en slimme meters (Anexo, EMB2020, Enepa, Fudura, Joulz, Kamstrup, Priva).

Werken met meerdere gebruikers

Anders dan bij bijvoorbeeld Excel of Word, is het met Enerlyser zondermeer mogelijk met meerdere gebruikers gelijktijdig aanpassingen in te voeren. De aanpassingen van andere gebruikers worden zichtbaar als in de boomstructuur de onderliggende elementen worden gesloten (klik op [-]) en vervolgens geopend (klik op [+]).

Opzet van het programma

Enerlyser gaat uit van een balans die aanwezig moet zijn op alle niveaus bij energiebeheer.

Niveau 1: aansluitingen

De aansluitingen waarvoor betaald wordt moeten correct zijn in de tijd. De organisatie stoot locaties af, huurt of koopt nieuwe locaties en verhuurt locaties aan derden. De energiesoorten per locatie dienen correct te worden geregistreerd; sommige locaties gebruiken stadsverwarming, andere aardgas. Ook kunnen wijzigingen in de toekomst, zoals het opzeggen van de huur per 1 januari volgend jaar, nu al in het systeem worden ingegeven. De balans tussen aansluitingen vinden we bij

Niveau 2: verbruiken

De verbruikslaag bouwt op de aansluitlaag (maar niet andersom). Als de boomstructuur-elementen van inkooppunten en afnamepunten worden opengeklapt [+] verschijnen de aansluitingen van de energiesoorten en daar onder de meters. Het totaal volume (verbruik) bij de inkooppunten en afnamepunten moet (ongeveer) even groot zijn.

Verschillen kunnen ontstaan als

Niveau 3+4: financieel

Als zowel de aansluitingen als verbruiken correct zijn, kan de financiŽle laag worden ingevoerd. Een deel van de kosten bestaat uit tarief x volume, een deel uit vastrecht (per maand) en een ander deel uit gestaffelde prijzen, gebaseerd op het totaal verbruikte volume vanaf begin van het jaar. De manier van afrekenen aan de debiteuren kan identiek zijn aan de wijze waarop de rekeningen aan crediteuren wordt voldaan, maar dit is niet vereist.

In Enerlyser kunnen de (digitale) facturen worden ingezien bij het element “crediteuren”. Bij “inkooppunten” kunnen schaduwfacturen worden gegenereerd. Schaduwfacturen zijn facturen waarbij aan de hand van gegeven verbruiken en kostencomponenten (bijvoorbeeld ct/ kWh) de totale kosten worden berekend. Schaduwfacturen kennen meerdere toepassingen:

Bediening Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleBegrotingWerkprocessen Energiemarkt