Correctiefactoren

Correcties

Sommige correctiefactoren zijn constant per meting. Zo wordt voor het transformator verlies, wanneer aan de laagspanningskant wordt gemeten, een factor 1,013 (1,3%) gerekend. Wanneer aan de hoogspanningskant wordt gemeten (dit komt veel minder vaak voor) is deze factor afwezig. Een andere veelgebruikte correctiefactor is wanneer het verbruik met stroomspoelen wordt gemeten. Vaak wordt dan een overdrachtsverhouding van 1 op 10, 1 op 25, 1 op 40 of 1 op 100 toegepast. Deze vaste correctiefactoren kan men in Enerlyser bij de vermenigvuldigingsfactor van de meter plaatsen.

Andere correcties moeten tijdgebonden worden ingevoerd. Dit geldt voor de calorische correctie voor gas, maar ook correcties om de som van submeters op een controleerbare manier gelijk te maken aan de hoofdmeter. Een hoofdmeter zal (vanwege de grootte) een kleiner afwijkingspercentage hebben dan de submeters.

Een correctiefactor geldt vanaf de datum totdat een nieuwe factor is ingevoerd.

In het voorbeeld hieronder zien we een bovenaan gasmeter met opname eens per maand. Wanneer we de verbruiken per maand opvragen krijgen we een overzicht zoals in het midden is weergegeven.

Nu verandert het resultaat (vergelijk middelste en onderste). We zien dat het verbruik in januari 100 x 1,02 = 102. De gewijzigde correctiefactor gaat in op 15 februari. 2018 is geen schrikkeljaar, dus dit is precies halverwege de maand. Enerlyser zal nu de berekening opsplitsen in de periode van 1 tot 15 februari en van 15 februari tot 1 maart: x 100 x 102 + x 100 x 104 = 103. De kwaliteit van februari is verlaagd naar ‘interpolatie’ omdat de stand op 15 februari niet bekend is en door middelen (interpoleren) moet worden verkregen.

Algemeen Bediening Boomstructuur WerkbalkenStandaard grafiek/tabelMaatwerk grafiek/tabelMetersMetercontroleSchaduwfacturenFactuurcontroleBegroting Energiemarkt